Chirurgie

Neurochirurgie bestaat voornamelijk uit discus hernia operaties. Naast deze courante hernia operaties hebben we ook de meer uitdagende chirurgieën zoals voor atlanto-axiale instabiliteit, Wobbler syndroom en lumbosacrale stenose (cauda equina syndroom). Deze aandoeningen vereisen een totaal andere aanpak waarbij naast het verwijderen van de druk op het zenuwstelsel ook de instabiele zone gestabiliseerd dient te worden.
Ook hersenchirurgie bij honden en katten wordt meer en meer toegepast. Voorbeelden zijn het chirurgisch verwijderen van meningioma’s bij katten, plaatsen van een shunt bij honden/katten met hydrocephalus, etc.

Orthopedische chirurgieën bestaan uit osteosynthese (fracturen), artroscopie, correctieve osteotomieën (TTA, TPLO, DPO/TPO, PAUL) en extracapsulaire technieken. Ook arthrodesen worden routinematig uitgevoerd.

Weke delen chirurgieën zijn zeer uitgebreid. Dit gaat van thoraxchirurgie (long , hart (persisterende ductus arteriosus, pericardectomie),…) naar abdominale chirurgie en de algemene weke delenchirurgie (sterilisatie, huidtumoren, mastectomie,…).
Binnen de weke delen chirurgie bieden we ook endoscopische ingrepen aan zoals laparoscopische sterilisatie en gastropexie, rhinoscopie, bronchoscopie , cystoscopie, gastroscopie, etc.

Concreet bieden wij het volgende aan:

Orthopedische chirurgie

 • Osteosynthese
 • Extracapsulaire stabilisatie (kruisband)
 • Artroscopie
 • Correctieve osteotomie (TPLO, TTA, DPO/TPO(bekkenkanteling))
 • Arthrodese

Neurochirurgie

 • Decompressie (hernia)
 • Stabilisatie (Wobbler, Atlanto-axiale instabiliteit, LSS)
 • Hersenchirurgie
 • Bioptname

Weke delen chirurgie

 • Algemene chirurgie
 • Bovenste luchtweg chirurgie (Bos, Larynx lateralisatie, etc.)
 • Abdominale chirurgie
 • Thoraxchirurgie (Pericardectomie, longlobresectie, persisterende ductus arteriosus, etc.)
 • Endocriene chirurgie (bijnier, schildklier, etc.)
 • Endoscopische chirurgie (laparoscopie, thoracoscopie, rhinoscopie, bronchoscopie, gastroscopie, cystoscopie, etc.)