Orthopedie

Orthopedie betekent het onderzoek en de behandeling van het bewegingsstelsel (beenderen, gewrichten, ligamenten en spieren). Naast de medicamenteuze behandelingen worden veel van deze afwijkingen chirurgisch opgelost. Orthopedie is binnen de diergeneeskunde één van de meest evoluerende technische vakgebieden. Er komen steeds nieuwe technieken op ons af die een grote kennis en techniciteit vereisen.

Tijdens het onderzoek van een orthopedische patiënt is het cruciaal om een juiste lokalisatie en diagnose van het letsel te verkrijgen. Dit begint steeds met een klinisch onderzoek en wordt meestal gevolgd door radiografische onderzoeken. De laatste jaren hebben we echter de opgang van meer gesofisticeerde onderzoeksmethodes nl. CT scan, MRI scan en electrofysiologisch onderzoeken binnen de orthopedie gekend. Deze methodes zijn zeer nuttig gebleken om het onderscheid te maken tussen orthopedische en neurologische problemen (bv EMG onderzoek), in het onderzoeken van botfragmenten thv gewrichten (CT scan), in het onderzoeken van ligament letsels zoals bicepspees/kruisband (MRI scan) en in het pre-operatief voorbereiden van complexe fractuurbehandelingen of correctieve osteotomieën (CT scan). Het ter beschikking hebben van al deze onderzoeksmethodes leidt tot een erg precieze diagnosestelling. Deze informatie is soms nodig om een accurate behandeling voor te stellen en anderzijds om een succesvol resultaat te verkrijgen. De meeste orthopedische problemen kunnen echter onderzocht worden via een klinisch onderzoek gevolgd met radiografieën. De beslissing om deze meer geavanceerde onderzoeksmethodes in te zetten wordt steeds met de eigenaar overlegd.