Dierenartsenwereld, April 2020

Op bezoek bij Nesto

Terwijl in onze buurlanden groepspraktijken al langer zijn ingeburgerd en ook groeperingen geen alleenstaande gevallen meer zijn, zien
we dit fenomeen pas recent op de Belgische markt opduiken. Op de diergeneeskundige beurzen Expovet en Vétérinexpo ontdekten we al enkele spelers en werden de eerste seminaries rond groeperingen georganiseerd. We hadden een gesprek met Paul Huyghe (Algemeen directeur), Johan Van Ommen (Medisch Directeur) en Gregory Vroninks (Expansie) over de ontstaansgeschiedenis van Nesto, de voor – en nadelen van een groepering en voor wie dit interessant kan zijn. – Tekst: Filip Lanszweert