Ondersteuning

Nesto biedt elke praktijk een aantal ondersteunende diensten en creëert (h)echte teams, waardoor de praktijkervaring zowel voor de patiënt, de medewerker als voor de dierenarts aangenamer wordt.

Wij bieden ondersteuning via


Service Center: Meer steun bij uw zaken, meer zorg voor uw taken

Het service center staat ten dienste van de praktijken. Het doel is om de kwaliteit en de efficiëntie van de service te optimaliseren en de onderlinge samenwerking te maximaliseren. Zo kan u opnieuw focussen op uw kerntaak en krijgt u de kans om uw eigen expertise verder te ontwikkelen. Dat maakt u beter als professional én gelukkiger als mens.

Wij regelen de praktische kant

 • Administratie en boekhouding bundelen
 • Informatica, software en website stroomlijnen
 • Marketing en communicatie beheren
 • Opleidingen organiseren en kennis delen
 • Groepsaankopen bij leveranciers onderhandelen
 • Wachtdiensten, aanwervingen, investeringen… centraliseren

U houdt de teugels in handen

Als dierenarts blijft u verantwoordelijk voor uw eigen praktijk. U stuurt deze zelfstandig aan binnen de deontologie van de Orde der Dierenartsen en in lijn met de kwaliteitsvoorschriften en de waarden van Nesto.

 • Patiënten en klanten consulteren
 • Behandelingsplan uitvoeren
 • Patiënten opvolgen en nazorg bieden
 • Medewerkers aanwerven, motiveren en opleiden
 • Medische en commerciële opportuniteiten detecteren
 • Binnen het netwerk productief samenwerken

Het netwerk: elkaar versterken in een hecht netwerk

Nesto draait om de intensieve samenwerking tussen dierenartsen. We stemmen initiatieven op elkaar af en delen onze expertise. Op die manier profiteert elke praktijk optimaal van de kracht van het netwerk.

Medische Raad

De Medische Raad is een orgaan met ervaren en verkozen dierenartsen die op gezette tijdstippen overleggen.

 • Kwaliteit van behandelingen (nu en later) waarborgen
 • Best Practices identificeren
 • Opleidingsplannen identificeren
 • Specifieke medische kwesties behandelen

Overleg

Met het lokale management en het service center bespreken we regelmatig de opportuniteiten en uitdagingen.

Nieuwsbrief

We presenteren de belangrijkste ontwikkelingen van alle medewerkers binnen het netwerk.

Conferentie

Alle dierenartsen komen jaarlijks samen en bespreken de overkoepelende strategie, nationale en internationale trends, commerciële opportuniteiten, marketingacties, financiële resultaten… Ook de interne werking komt aan bod om structuur, samenwerking, organisatie en kwaliteit te optimaliseren.


Training

Binnen Nesto wordt er veel aandacht besteed aan continu leren, en dit zowel voor dierenartsen als voor medewerkers.

 • Internship voor dierenartsen
 • Startersopleiding bij intrede in de praktijk (voor dierenartsen, assistentes en praktijkcoördinatoren)
 • Mogelijkheid om in een andere praktijk of bij 2e lijns-specialist mee te lopen
 • Externe bijscholingen
 • Diverse ad-hoc trainingen (communicatievaardigheden, software, etc.)

Groei van de praktijk

Of het nu gaat om uitbreiding van het diergeneeskundig- en assistententeam, financiering van uitbreidingsinvesteringen of aantrekken van nieuwe patiënten, het Nesto management team helpt de dierenartsen & praktijkcoördinator bij het realiseren van deze doelstellingen.