Service Center

Meer steun bij uw zaken, meer zorg voor uw taken

Binnen het netwerk van Nesto staat het service center ten dienste van de lokale praktijken. Het doel is om de kwaliteit en de efficiëntie van de service te optimaliseren en de onderlinge samenwerking te maximaliseren. 

Wij regelen de praktische kant

Opnieuw focussen op uw kerntaak? U volledig toeleggen op de zorg voor de geliefde huisdieren van uw klanten? En uw eigen expertise ont-wikkelen? Dat maakt u beter als professional én gelukkiger als mens.

 • Administratie en boekhouding bundelen
 • Informatica, software en website stroomlijnen
 • Marketing en communicatie beheren
 • Opleidingen organiseren en kennis delen
 • Groepsaankopen bij leveranciers onderhandelen
 • Wachtdiensten, aanwervingen, investeringen…centraliseren

U houdt de teugels in handen

De dierenartsen blijven verantwoordelijk voor hun eigen praktijk. Ze sturen deze zelfstandig aan binnen de deontologie van de Orde der Dierenartsen en in lijn met de kwaliteits-voorschriften en de waarden van Nesto.

 • Patiënten en klanten consulteren
 • Behandelingsplan uitvoeren
 • Patiënten opvolgen en nazorg bieden
 • Medewerkers aanwerven, motiveren en opleiden
 • Medische en commerciële opportuniteiten detecteren
 • Binnen het netwerk productief samenwerken